در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

ثمره روح القدس

تاریخ آپلود: 7/29/2020 8:43:05 AM
نویسنده: دونالد جی
 
ترجمه: میشل آقامالیان
 
ثمره روح حاصل مشارکت هر روزه با مسیح است و نتیجه نهایی خود را در زندگی شخص نشان می‌دهد.
 
دونالد جی در این کتاب به موضوع ثمرات روح‌القدس پرداخته است. 
او ابتدا در این کتاب به تمایز ثمره روح‌القدس و عطایای روح‌القدس پرداخته و این دو را، دو جنبه جدایی ناپذیر از کار روح‌القدس دانسته که می‌بایست جانب اعتدال را حفظ کرد.
نویسنده همچنین در ادامه به اهمیت ثمره روح‌القدس و نیز به قدرت ثمره روح‌القدس در زندگی شخص می پردازد، 
و بعد درادامه ۹ ثمره روح‌القدس در (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳) را به ترتیب برای خواننده می‌کاود و به خواننده کمک می‌کند تا ثمرات روح‌القدس را با مشارکت هر چه بیشتر با مسیح در خود شکل دهند.