در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


نان روزانه

 
 
📚 قرائت چهارشنبه - ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ - ۷ تیر ۱۴۰۱
 
 جشن  قدیسین پطرس و پولس رسول 
 
پطرس و پولس رسول در شهر روم، در حدود سال 64 برای پطرس و در حدود سال 67 برای پولس شهید شدند. کلیسای لاتین که مقبره ¬های ایشان را در واتیکان و در جاده اوستیا گرامی می¬ دارد ایشان را هیچ¬ گاه در دعاهای خود از هم جدا نمی¬ سازد. به همین خاطر نیز یک جشن واحد در روز 29 ژوئن برای آنان در نظر گرفت. این روز، تنها برای مسیحیان روم جشن نیست بلکه جشنی است برای کل کلیسا که در خون این دو شهید، آبیاری شده است، ″یک روز شادی مقدس″، ″ که هر یک مطابق با فیض خود تلاش نمود تا یگانه خانواده مسیح را دور هم جمع کند؛ و هم¬ اکنون هر دوی آنان در یک جلال واحد گرد هم آمده ¬اند و از یک شکوه و اکرام واحد برخوردار می¬ گردند″. 
کلیسا در این روز این دو نماد اساسی کلیسای نوبنیاد را گرامی می¬دارد، که با هم تفاوت¬ هایی داشته¬ اند لیکن به گونه¬ ای شگفت، مکمل هم گشته ¬اند. پطرس و پولس ″انجیل مسیح را به ما بشارت داده ¬اند″، ″نخستین بشارت ایمانی″ از جانب ایشان بوده است. لذا، راز کلیسا را، به جهت آنکه بر رسولان بنا شده است، در این دو شخص جشن می ¬گیریم. از آنان درخواست داریم تا به کمک شفاعتشان ″نسبت به تعالیمشان کاملاً وفادار بمانیم″و این فیض را دریافت داریم که بتوانیم همچون نخستین مسیحیان، برادرانه و دوستانه، ″با ریشه¬ ای محکم و استوار در محبت″، در کنار هم زندگی کنیم.    
 
قرائت اول - اعمال رسولان 12/ 1-11
 
(اكنون‌ به‌ راستی‌ می‌دانم‌ كه‌ خداوند مرا از دست‌ هیرودیس‌ رهانیده ‌است.) 
 
بخشی‌ از كتاب‌ اعمال رسولان 
 
    در آن روزها، هیرودیس‌ پادشاه‌ دست‌ به‌ آزار بعضی‌ از اعضاء كلیسا زد. او یعقوب‌ برادر یوحنا را به‌ شمشیر كشت‌. و چون‌ دید كه‌ یهودیان‌ از این‌ امر خشنود شدند، دوباره‌ پطرس‌ را دستگیر كرد. ایام‌ فطیر بود. وقتی‌ او را گرفت‌ و به‌ زندان‌ انداخت‌، او را به‌ چهار دسته‌ سرباز سپرد تا از وی‌ نگهبانی‌ كنند و قصد داشت‌ كه‌ بعد از فصح‌ او را به‌ مقابل‌ قوم‌ آورد. پس‌ پطرس‌ را در زندان‌ نگاه‌ داشته‌ بودند، در حالی‌ كه‌ كلیسا پیوسته‌ برای‌ او نزد خدا دعا می¬ كرد.  همان‌ شبی‌ كه‌ هیرودیس‌ می‌خواست‌ او را بیرون‌ آورد، پطرس‌ با دو زنجیر بسته‌ شده‌، و میان‌ دو سرباز خوابیده‌ بود و نگهبانان‌ در مقابل‌ در از زندان‌ محافظت‌ می‌كردند. و ناگاه‌ فرشته‌ خداوند ظاهر شد و نوری‌ در سلول‌ زندان‌ درخشید. وی‌ به‌ پهلوی‌ پطرس‌ زده، ‌او را بیدار كرد و گفت‌: "كمر خود را ببند و كفش¬ هایت‌ را بپوش‌". او چنین‌ كرد و به ‌او گفت‌: "ردای‌ خود را بپوش‌ و به دنبال‌ من‌ بیا".  پس‌ خارج‌ شده،‌ به دنبال‌ او رفت‌، بی‌ آنكه‌ بداند كه‌ آنچه‌ توسط‌ فرشته‌ انجام‌ می‌شد، واقعیت‌ داشت‌، بلكه‌ گمان‌ می‌كرد كه‌ رویا می‌بیند. چون‌ از اولین‌ و دومین‌ جایگاه‌ نگهبانی‌ گذشتند، به‌ دروازه‌ آهنی‌ كه‌ به‌ سوی‌ شهر می‌رفت‌، رسیدند و آن‌ خود به خود در مقابل‌ آنان‌ باز شد. ایشان‌ خارج‌ شده‌ و در یك‌ كوچه‌ پیش‌ می‌رفتند كه‌ ناگاه‌ فرشته ‌او را ترك‌ كرد. و پطرس‌ به‌ خود آمده‌ گفت‌: "اكنون‌ به‌ راستی‌ می‌دانم‌ كه‌ خداوند فرشته‌ خود را فرستاده‌ و مرا از دست‌ هیرودیس‌ و آنچه‌ كه‌ قوم‌ یهود انتظارش‌ را داشتند، رهانیده ‌است‌". 
 این است سخن خدا.  - خدا را سپاس باد. 
 
مزمور برگردان - مزمور 34 
 
- متبارک باد خداوند که دوستانش را رها می ¬سازد. 
خداوند را در هر وقت‌ متبارك‌ خواهم گفت‌. 
تسبیح‌ او دائماً بر زبان‌ من‌ خواهد بود. 
جان‌ من‌ در خداوند  فخر خواهد كرد. 
مسكینان‌ شنیده‌، شادی‌ خواهند نمود. 
- متبارک باد خداوند که دوستانش را رها می ¬سازد. 
خداوند را با من‌ تكبیر نمایید. 
نام‌ او را با یكدیگر برافرازیم‌. 
چون‌ خداوند را طلبیدم‌ مرا مستجاب‌ فرمود 
و مرا از جمیع‌ ترس¬ هایم‌ خلاصی‌ بخشید. 
- متبارک باد خداوند که دوستانش را رها می¬ سازد. 
بچشید و ببینید كه‌ خداوند نیكو است‌. 
خوشا به حال‌ شخصی‌ كه‌ بدو توكل‌ می‌دارد. 
ای‌ مقدسانِ خداوند از او بترسید، زیرا كه‌ ترسندگان‌ او را هیچ‌ كمی‌ نیست‌. 
- متبارک باد خداوند که دوستانش را رها می ¬سازد. 
فرشته‌ خداوندگرداگرد ترسندگان‌ او است‌. 
اردو زده‌، ایشان‌ را می‌رهاند. 
بچشید و ببینید كه‌ خداوند نیكو است‌. 
خوشا به حال‌ شخصی‌ كه‌ بدو توكل‌ می‌دارد. 
-  متبارک باد خداوند که دوستانش را رها می¬ سازد. 
 
قرائت دوم  - دوم تیموتائوس 4/ 6-8 و 17-18 
 
(هم‌ اكنون‌ تاج‌ عدالت‌ برای‌ من‌ آماده‌ شده‌ است‌. ) 
بخشی‌ از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس
 
 
ای عزیز، من‌ از هم‌ اكنون‌ برای‌ قربانی‌ تقدیم‌ می¬ شوم‌ و زمان‌ رحلتم‌ فرا رسیده‌ است. تا به‌ آخر در جنگ‌ نیكو مبارزه‌ نموده‌ام‌. دور مسابقه‌ را به‌ اتمام‌ رسانده‌ام‌ و ایمان‌ راحفظ‌ كرده‌ام‌. از هم‌ اكنون‌ تاج‌ عدالت‌ برای‌ من‌ آماده‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ روز خداوند، داور عادل،‌ آن را به‌ من‌ خواهد داد و نه‌ فقط‌ به‌ من‌ بلكه‌ به‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ دوستدار ظهور او می ¬باشند. اما خداوند خود مرا یاری‌ كرد و به‌ من‌ قدرت‌ داد تا توسط‌ من‌ از دهان‌ شیر رهایی‌ یافتم‌. خداوند مرا از هر اقدام‌ سوء رهایی‌ داده‌ و مرا برای‌ ملكوت‌ آسمانیش‌ نجات‌ خواهد داد. بر او جلال‌ باد تا به‌ ابد. آمین‌! 
 این است سخن خدا.  - خدا را سپاس باد. 
 
سرود قبل از انجیل -  متی 16/ 18 
 
هللویا- تو پطرس‌ هستی‌ و بر این‌ صخره‌ كلیسای‌ خود را بنا خواهم‌ كرد 
و دروازه‌های‌ دیار مرگ‌ بر آن‌ استیلا نخواهد یافت‌.  - هللویا. 
 
 
 
انجیل  متی 16 /13-19 
 
(تو پطرس هستی، كلیدهای‌ ملكوت‌ آسمان‌ را به‌ تو خواهم‌ داد .) 
بخشی از انجیل متی      - درود بر تو ای خداوند. 
 در آن ایام، هنگامی‌ كه‌ عیسی‌ به‌ ناحیه‌ قیصریه‌ فیلیپس‌ آمد، از شاگردان‌ خود پرسید: "به‌ گفته‌ مردم‌ پسر انسان‌ كیست‌؟" و آنان‌ گفتند: "برخی‌ می‌گویند یوحنای‌ تعمید دهنده‌، برخی‌ الیاس‌ و بعضی‌ دیگر ارمیاء یا یكی‌ از پیامبران‌". او به‌ ایشان‌ گفت‌: "اما به‌ گفته‌ شما من‌ كیستم‌؟" آنگاه‌ شمعون‌ پطرس‌ در جواب‌ گفت‌: "تو مسیح‌ هستی‌، پسرخدای‌ زنده‌". عیسی‌ در جواب‌ او گفت‌: "خوشا به حال‌ تو، ای‌ شمعون‌ پسر یونا، زیرا جسم‌ و خون‌ این‌ را بر تو آشكار نكرد، بلكه‌ پدر من‌ كه‌ درآسمان‌ است‌. و من‌ به‌ تو می‌گویم‌ كه‌ تو پطرس‌ هستی‌ و بر این‌ صخره،‌ كلیسای‌ خود را بنا خواهم‌ كرد و دروازه‌های‌ دیار مرگ‌ بر آن‌ استیلا نخواهد یافت‌. كلیدهای‌ ملكوت‌ آسمان‌ را به‌ تو خواهم‌ داد: آنچه‌ در زمین‌ ببندی‌ در آسمان‌ بسته‌ و آنچه‌ در زمین‌ بگشایی‌ در آسمان‌ گشوده‌ خواهد گشت‌".   
 این است سخن خدا.  - ستایش بر تو، ای مسیح.